رسول اکرم (س): افْضَلُ الجِهادِ مَن أصْبَحَ لا يَهُمُّ بظُلمِ أحَدٍ. برترين جهاد آن است كه انسان روز خود را آغاز كند در حالى كه در انديشه ستم كردن به احدى نباشد.

مقالات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 چکیده:

امروزه فراگیری زبان عربی در مدارس کشور با تکیه اساسی بر روش دستور- ترجمه معمول گردیده است.هرچند این روش حایز مزایایی برای آموزش جمعیت نوجوان کشور است ودر حداقل فضای آموزشی کاربرد می یابد،اما به سبب آنکه فاقد تأکید برمهارت های گفتاری بلکه کاربرد گفتگو است ،باعث نارسایی آموزش زبان عربی در کشور گردیده است. دراین مقاله با رویکرد به زبان عربی به عنوان زبان دوم دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی ،نخست به موضوع دوزبانه بودن وشرط توانایی برگفتگو درآن اشاره شده است.آنگاه با بیان ضرورت آموزش زبان عربی با روش روانشناختی یاد گیرنده محور، سخن به روش های آموزش زبان دوم وبرنامه آموزش زبان عربی واهداف آموزش این زبان دز دوره راهنمایی راه یافت. سپس کتاب اول ،دوم وسوم دوره راهنمایی به روش توصیفی – تحلیلی بررسی شد و نارسایی استفاده از روش دستور- ترجمه در آموزش عربی مدارس راهنمایی کشورنمایان گردید. روش کار دراین مقاله پژوهش کتابخانه ای  بوده ومهمترین نتیجه آن بیان ضرورت ترمیم روش آموزش عربی وبهره مندی از روش آموزش تعاملی در آموزش عربی مدارس راهنمایی  است. 

واژگان کلیدی: آموزش عربی دوره راهنمایی،گفتگو، روش دستور- ترجمه،روش تعاملی   

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(استادیار دانشگاه گیلان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

چکیده

ادبیات ثمره ی خردورزی ملت ها و نمایانگر دانایی و برنایی نسل های متواتر جوامع است و پژوهش های ادبی نه تنها توانایی پژوهشگران را در دریافت شکل و معانی آثار ادبی برملا می سازد؛ بلکه میزان فرهیختگی صاحبان آن آثار را هویدا می کند. اما گاهی پژوهش های ادبی ضمیمه ی برنایی پژوهشگری قرار می گیرد که دستیابی بدان مستلزم کنجکاوی مضاعفی است تا از لابلای آثار علمی و دینی وی منش ادبی و شیوه ی پژوهشی او در ادبیات آشکار گردد. در همین راستا می توان از استاد مطهری (ره) به عنوان نویسنده ای توانا که آثار متنوعی در حوزه ی معارف دینی برجای نهاد، یاد کرد. با آن که از مجموع آثار استاد مطهری(ره) تنها « داستان راستان» عنوانی کاملا ادبی دارد، اما سایر آثار وی از جمله « خدمات متقابل اسلام و ایران»،« سیری در نهج البلاغه»، « حماسه حسینی» سرشار از مضامینی است که خط سیر ادب پژوهی استاد(ره) را نمودار می سازد. از همین رو پژوهش حاضر درصدد تبیین روش ادب پژوهی استاد مطهری(ره) با تکیه بر آثار مذکور است. روش کار توصیفی – تحلیلی بوده و مهمترین نتیجه کارکرد تاریخ نگاری ادبی در ارائه ی اطلاعات، نقد ادبی در بیان آراء و نظرات اهل اندیشه و پالایش داده های غیرعلمی و تردید آمیز و فن داستان نویسی دربیان رویدادهای تاریخی توسط استاد(ره) است.

واژگان کلیدی: استاد مطهری(ره)، تاریخ‌نگاری ادبی، داستان تاریخی              

 

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(استادیار دانشگاه گیلان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

چکیده

ادبیات پایداری زیر مجموعه ی ادبیات جنگ وحایز وجوه اشتراک با ادبیات متعهد است. زیرا شاعر ونویسنده ی مقاومت مانند همتای متعهد خود برخوردار از نوعی فرهیختگی، حایز باورها ودرون مایه ی اعتقادی است که اورا به اصرار بر رویارویی سوق می دهد واو این اصرار خردمندانه را به مخاطبان خود نه به پند واندرز، بلکه با انواع ادبی منتقل می کند . ازجمله انواعی که به منظور ایفاد مقصود در ادبیات پایداری کاربرد می یابد، داستان نویسی است. هرچند داستان پایداری بامهارت فنی نویسنده در پرداختن به مضامین آن فراهم می آید، اما باید دانست که خصوصیات سنّی مخاطبان وخوانندگان آن بسا ویژگی های متمایزی بدان می بخشد که گونه ای را می توان در داستان کودکان ونوجوانان جستجو نمود.داستان کودکان ونوجوانان لبنان کارکردهای متنوعی دارد که ازجمله می توان به توسعه ی دایره ی واژگان، تقویت مفاهیم انسانی وروایت واقعیت های تلخ زندگی اشاره نمود.

این مقاله درصدد بررسی تعدادی از داستان های کودکان ونوجوانان لبنان است تا مضامین پایداری وروش های ایفاد آن ها را درآن داستان ها هویدا نماید.روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای بوده ومهمترین نتیجه کاربریِ رأفت کودکانه درراستای تقویت نوع دوستی واخوت ومحکومیت شرارت به عنوان مضامین پایداری درداستان های کودکان ونوجوانان لبنان است. 

واژگان کلیدی: ادبیات پایداری، داستان کودکان ونوجوانان ، لبنان

 

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(استادیار دانشگاه گیلان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 چکیده

امروزه نگارش شرح­حال با پیشرفت­هایی همراه گردیده و در پی نگارش شرح­حال ادیب به قلم خودِ او، فنی جدید در ادبیات پدید آمده که خودنگاشت نام دارد. خودنگاشت­ها اغلب از سایر فنون نگارش شرح­حال بهره­مندند و نویسنده برای ایفاد مقصود از انواع نگارش اعم از تاریخ­نگاری، روز­شماری، خاطره­پردازی، گزارش­نویسی، داستان­پردازی، سفرنامه­نویسی سود جسته و از فنونی مانند گفتگو و توصیف استفاده می­کند تا خواننده را در جریان رویدادهای زندگی­اش چنان‌که رخ داده، قرار دهد. این پژوهش «یومیّات الحزن العادی» اثر محمود­ درویش را برای بررسی مضامین و فنون خودنگاشت برگزیده است. روش کار توصیفی– تحلیلی بوده و مهم‌ترین نتیجۀ پژوهش حاضر کاربرد 7 فن مختلف نگارش در «یومیّات الحزن العادی» است که نویسنده از آن­ها بهره­مند شده و با توجه به توسعۀ کلام در شرح رویدادهای زندگی­اش خودنگاشتی اجتماعی– سیاسی برجای نهاده است.

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(استادیار دانشگاه گیلان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بررسی موردی داستان «فی ظل القلعه» از نازک سابایارد

چکیده

شهرجبیل در شرق لبنان با فاصله ای نزدیک به دریای مدیترانه بنایی تاریخی دارد که در صنعت توریسم به «قلعه ی جبیل» شهرت یافته است. این قلعه که از روزگار رم باستان به جای مانده ، رویدادهای متنوعی را در تاریخ مسلمانان شام پشت سر نهاده ودستمایه ی داستانی گردیده که «نازک سابایارد» آن را به قلم تحریر کشیده ونام «فی ظل القلعة» را برای آن برگزیده است. نویسنده در «فی ظل القلعة» افزون بر کاربرد جذاب عناصر داستانی به روایت رویدادهای تاریخی می پردازد و با آفرینش حوادث پیرامونی دامن روایت را تا صنعت گردشگری می گسترد. او گره هایی مناسب دربافت داستان ایجاد کرده وبه چالش میان سنت ومدرنیسم راه می برد. این پژوهش درصدد بررسی روش سابایارد در بیان رویدادهای تاریخی با استفاده از عناصر داستانی است. روش کار توصیفی–تحلیلی بوده ومهمترین نتیجه آن؛کاربرد مناسب ادبیات آموزشی در داستان «فی ظل القلعة» است.

 واژگان کلیدی: ادبیات آموزشی، نازک سابایارد، فی ظل القلعة   

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(استادیار دانشگاه گیلان)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بررسی یک نهضت و جستجوی پاسخ چند سوال

مقدمه :
بررسیهای سیاسی اغلب بهره ای از پژوهش تاریخی دارند و تاریخ تحول موضوع در بسیاری از پژوهشها مندرج است.حال اگر پژوهشی از باب تاریخ به موضوع وارد شده و به آن بپردازد ،قطعا در صدد بزرگ نمایی اهمیّت تاریخی مساله است.امّا اگر تاریخ محل استناد یک موضوع کاملا سیاسی باشد ،چاره ای جز پرداختن به بسیاری از جزئیات تاریخی نیست ،تا بتوان صحت و سقم استناد تاریخی موضوع سیاسی مورد نظر را درک نمود.

صرفنظر از تمام جزئیات مساله فلسطین ،این مقاله در صدد طرح برخی از جزئیات تاریخی است تا به تفسیر موضوع قابلیّت جدیدی داده و به درک شرایط کنونی کمک نماید.

تاریخ فلسطین :

سرزمین فلسطین در ضلع شرقی دریای مدیترانه تاریخ پرفراز و نشیبی دارد.این سرزمین بسیار پیشتر از آنکه هیرودت (484-420 ق.م)آن را بخش جنوبی سوریه بداند و از آن با نام فلسطین یاد کند ،از هزاره دوم قبل از میلاد مشتق از فلستیا (فلسطین) نامیده می شد.( شوفانی،1996 م/8) البته در طول تاریخ اقوام متعددی در نواحی مختلف این سرزمین می زیستند که از همین رو نواحی مختلف ان اسمهای گوناگونی داشت.(1)

همزمان با ظهور اسلام (شهر صلح)(2)دراحاطه کوههای صهیون(3) و زیتون از سلسله جبال قدس در شرق فلسطین کانون توجهات مسلمانان گردید.اورشلیم منسوب به الهه صلح کنعانیان باستان که زمانی نیز نزد رومیان"ایلیاء" نامیده می شد،بعد از فتح اسلامی "بیت المقدس" و "قدس" نام گرفت.

این شهر سالیانی پس از مهاجرتهای اعراب شبه جزیره به شمال آن و منطقه شامات و در پی جنگ فرسایشی فارس و روم به دست مسلمانان فتح شد.

ارزش معنوی بیت المقدس :

گویند: سپاه عمروبن عاص رو به جنوب فلسطین نهاد ،و خالدبن ولید که در عراق شمشیر می زد به امر خلیفه به جبهه شام شتافت ،و عاقبت فلسطین در سال 15 ه.ق (636م) فتح شد.(فلسطین تاریخها وقضیتها،1983 م/56-155) اما بیت المقدس بنا به درخواست اسقف با حضور خلیفه در این شهرتسلیم شد.

عمربن خطاب بر پلکان کنار در" معبد قیامت " نماز گزارد ،و از آن زمان مسجد کوچکی مقابل این معبد برپاست.(4)صرفنظر از این معبد ،حرم شریف قدس –  نخستین قبله گاه مسلمانان جهان  - قبه الصخره ،مسجد الاقصی(5) و دیوار براق(6) اماکن مقدس اسلامی است که بر ارزش معنوی این شهر افزوده است.(7)

 

برای دریافت فایل PDF نسخه کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید.

اکرم روشنفکر
(عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان)

بهمن 1380 دکتر اکرم روشنفکر استادیار دانشگاه گیلان، نویسنده، مترجم و پژوهشگر در زمینه ادبیات عرب به ویژه ادبیات معاصر لبنان است که همواره نگاه ویژه‌ای به یکی از بانوان نویسنده دنیای عرب یعنی امیلی نصرالله داشته است.

- تحقیق و پژوهش در ادبیات معاصر لبنان
- ترجمه رمان و داستان‌های بانو امیلی نصرالله به زبانی فارسی
- ترجمه آثاری از دیگر نویسندگان عرب به زبان فارسی
- نگارش کتاب‌ها و مقالاتی با موضوع پایداری و مقاومت اسلامی
- نگاهی به تعاملات بین ادبیات فارسی و عرب و تاثیر هریک بر دیگری

Email:          این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Goodreads: Akram Roshanfekr
LinkedIn:     Akram Roshanfekr
WhatsUp:    Akram Roshanfekr
Office Tell:   009813xxxxxxxx
Office Fax:   009813xxxxxxxx

Copyright 2019 by Dr. Akram Roshanfekr . All Rights Reserved.