فنون زندگینامه ادیبان

نگاهی به خودنگاشت‌های عربی و فارسی مقدمه سابقه پژوهش در خودنگاشت بیانگر آثاری است که در زمینه معرفی این نوع ادبی در فارسی و عربی تحریر یافته است. از جمله می‌توان از «فن السیره» احسان عباس 1956م یاد کرد که …

عاشورا در مصاف با استیلا

نبرد عاشورا نه تنها از جنگی خونین، حماسه‌ای باشکوه ظاهر ساخت که انسان را از تیرگی جبر به روشنای اختیار راه نمود؛ بلکه در تقدیر یاران امام حسین (ع) دست برد تا ظرفیت انسانی چنان فزون یابد که خامه قضای الهی به دستان مبارک سیدالشهدا و یاران حضرتش حکم فرماید. بی گمان تاریخ عاشورا گنجینه سرشار انسانیت است که می‌توان با استفاده از حکمت اسلامی و به مدد علوم انسانی و با یاری انسان‌شناسی راهی به کنز پنهان آن گشود.

مقاومت اسلامی لبنان از سلاح تا قلم

با آن که حزب‌الله در رویارویی نظامی با رژیم اشغالگر قدس بر تمام ارتش‌های عرب سروری دارد، اما به سبب سایه سنگین تعاملات سیاسی بین‌المللی از هجران رسانه‌ای و ادبی خود غافل نیست. به همین سبب نخستین اثر ادبی خودرا با عنوان «مجموعه داستانی قلم رصاص» در سال 2010م عرضه داشت که به همت مجموعه‌ای از نویسندگان پایبند به مقاومت اسلامی فراهم آمده و 12 مجلد از آن در دسترس این پژوهش می‌باشد.

زن در ادبیات داستانی لبنان

ه نوک پیکان تجارت و صنعت از غرب به شرق در رابطه‌ای یکسویه جهت گرفت و در پی آن خردورزی غربی سوی شرق راه سپرد و تایید نظرات و افکار اندیشمندان غربی در شرق زمینه دنبال‌روی مردم مشرق زمین را در حوزه اندیشه و فرهنگ فراهم آورد، اما فرهیختگان را برآن داشت تا به انتقاد از نظزیه‌پردازان غربی رو کنند.

روستا در ادبیات داستانی ایران و لبنان

ایده نگارش روستایی در عصر حاضر متاثر از واقع‌گرایی قرن بیستم میلادی است که در جوامع مختلف غربی پس از فراز و فرودهای اجتماعی رویکردهای متفاوتی یافت. از آنجا که غرب در 1798م انقلاب فرانسه را از سر گذراند و در اواخر قرن 18م به تجربه‌های بزرگ انقلاب صنعتی دست یافت.

خیام نیشابوری در شعر معاصر عراق

گفته می‌شود که حکیم عمرخیام همواره از تفصیل و سخن و پرگویی رویگردان بود که آن می‌تواند یکی از دلایل استقبال شاعر ایرانی به سرودن رباعی باشد. البته باید ژرف‌اندیشی حکیم نیشابور را نیز به آن سبب افزود تا مهارت بیانش در ایراد سخنان حکیمانه در چهار مصرع درک گردد. در هر حال افکار عمرخیام پس از ترجمه رباعیاتش مورد استقبال ادیبان ملل مختلف قرار گرفت و شاعران غیرایرانی در رویکرد به اشعار بزرگترین رباعی سرای ایران به ژرف‌نگری شاعر ایرانی توجه کرده و از خیام در اشعار خود بهره‌مند شدند. این رویداد ادبی امروزه با عنوان «بینامتنی» قابل بررسی است.

نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان

مقاومت و پایداری در برابر متجاوز از منظر دینی و دیدگاه انسانی، امری ارزشمند محسوب می‌شود. اصطلاح «ادبیات پایداری» پس از ژوئن 1967 میلادی و با حضور سیاسی، نظامی و فرهنگی جنبش مقاومت فلسطی نرایج گردیدو بعدها، ناقدان این اصطلاح را بر آثاری که در راستای مقاومت فلسطینی‌ها نگارش یافت، اطلاق کردند.