گفتمان دبیرکل حزب‌الله لبنان

اصطلاح گفتمان (Discourse) نخستین بار در سال 1952م در مقاله‌ای از زلیگ هریس زبان‌شناس معروف انگلیسی، بکار رفت. پس از او بسیاری از زبان‌شناسان تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن دانسته‌اند. به اعتقاد آنان تحلیل گفتمان شامل؛ تحلیل ساختار زبان گفتار، مانند: گفتگوها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و تحلیل متن شامل؛ تحلیل ساختار زبان نوشتاری، مانند؛ مقاله‌ها، داستان‌ها، گزارش و غیره است.