مقدمه نویسنده
از بیروت جنگ‌زده بسیار نوشته شده و بیشتر نوشته‌ها درباره بزرگترها و برای آنان بوده و افراد موضوع سخن گردیدند، اما کمتر به سایر موجودات شهر پرداخته شده است. هرچند روزنامه‌ها درباره پدیده گربه‌ها و سگ‌های ولگرد در زمان جنگ چیزهایی نوشتند، اما درباره نوع بی‌آزار و اهلی چطور؟ که چگونه بسر می‌برند؟ و چه بر سر علاقه‌ای که میان یک کودک و حیوان خانگی‌اش بوده، آمده؟
این داستان می‌کوشد تا به برخی از این سوالات پاسخ گوید و از آن جا که داستان از واقعیت الهام گرفته، لذا من ضرورتی برای به کار گرفتن نام‌های مستعار ندیدم. به همین خاطر؛ زیکو و دوستش مونا شخصیت‌های واقعی هستند که ما ضمن رابطه محبت‌آمیز و دوستانه آن دو، قدم به قدم با آنها همراه می‌شویم، در حالی‌که آنان از روزگار صلح و خوشی سوی ایام جنگ و مصیبت‌های آن می‌روند.
برخی می‌گویند، روزهای جنگ باید از خاطره‌ جمعی پاک گردد و طومارش درهم پیچد. این نظری است، اما من می‌گویم باید آن را به یاد آورد تا مایه عبرت شود و بسا روزگار گذشته درسی برای نسل‌های آینده باشد.

مقدمه مترجم
بانو امیلی نصرالله نویسنده توانای لبنانی، داستان‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف ادبیات برجای نهاده است. او در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز برخوردار از دانش بایسته، از عناصر داستان بهره گرفته و ضمن شخصیت‌پردازی متناسب با حوادث، رویدادهای متنوعی را در داستان‌های متعدد روایت می‌کند.
نویسنده در داستان پیش رو، بچه گربه‌ای را قهرمان اصلی قرار داده و نونهالی را هم‌نشین آن می‌سازد تا از راه همنشینی حیوان خانگی با وی به حوادث دلپذیر و یا نامیمونی که برای خانواده آن کودک روی می‌دهد، راه برد و نرم نرم به تجربه تلخ حضور در شرایط ناگوار نبرد و درگیری در شهر بیروت بپردازد. او با استفاده از حیوان خانگی طرحی نو از ادب الحیوان ارائه می‌کند و مشاهدات غیرممکن خرابی و ویرانی شهری را با حضور حیوان زبان‌بسته، ممکن می‌نماید و با مخاطب خردسال از صدمات جنگ سخن می‌گوید تا همدلی او را در انکار این پدیده شوم برانگیزد.
کتاب حاضر ترجمه «یومیات هرّ» اثر امیلی نصرالله است که در 1999م برای بار دوم توسط انتشارات دارالکتاب العالمی در 140 صفحه به چاپ رسیده است. روش کار در ترجمه این کتاب براساس رعایت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح غیرضروری جمله‌ها و تصرف ناصواب عبارت‌هاست. شماره (2) در زیرعنوان کتاب، مشعر به این معناست که نویسنده در کتابی دیگر نیز که با عنوان «آن خاطره‌ها» با شماره (1) در زیر عنوان، از وی ترجمه شده، به روایت جنگ داخلی لبنان پرداخته است…