با معرفی مجموعه داستانی قلم رصاص

مقدمه کتاب:
لبنان کشور کوچک در شرق دریای مدیترانه با وسعتی کمتر از استان گیلان در شمال ایران، دارای طوایف متنوعی است که برخی از آنها گاهی چشم‌داشت‌های خویش را حتی به قیمت تهدید منافع ملی در وسعت این سرزمین جسته‌اند.از همین رو تاریخ معاصر لبنان در قرن بیستم شاهد خصومت‌های طایفه‌ای و درگیری‌های مسلحانه‌ای بوده که به سان تب نوبه به مدت بیش از یک دهه به طول انجامید و به سبب وجود زمینه‌های مناسب برای فرصت‌طلبی رژیم صهیونیستی، گاهی به شکل جنگ تمام عیار رخ نمود و باعث تجاوز ماشین جنگی صهیونیسم در سال 1978 (عملیات لیطانی) و 1982م به لبنان گردید.
با آن که منظور آشکار شبه نظامیان وابسته به رژیم صهیونیستی از دامن زدن به جنگ داخلی لبنان، کسب امتیاز و تشکیل حکومتی طایفه‌ای از جنس نژادپرستی صهیونیست‌ها بود، اما وجود باورهای اسلامی و ذخایر معنوی در مناطق مختلف کشور بویژه جنوب لبنان که قدمتی به بلندای تاریخ اسلام دارد، مانع از دستیابی شبه نظامیان و دشمنان ملت لبنان به تجزیه‌ی این کشور کم وسعت گردید.
باورهای شیعی در لبنان که به سبب ظهور عالمان جبل عامل از قرن ششم هجری در خطه جنوب، اصالت لبنانی پذیرفت (المهاجر، 1992م/211) بار دیگر به همت امام موسی صدر در تاسیس حرکه المحرومین در 29 مارس 1975 رخ نمود و به ضروریات رویارویی با چشمداشت‌های رژیم صهیونیستی که از طریق عملیات نظامی آن رژیم در خاک لبنان اعمال می‌شد، در اغاز با شکل‌گیری حزب امل (افواج المقاومه الاسلامیه( به عنوان شاخه نظامی جنبش محرومین، مانعی بر سر راه توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
سپس شیعیان لبنان در پی ناپدید شدن امام موسی صدر در 1978م و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979م با هدف تقویت مقاومت اسلامی در «حزب الله لبنان» گرد آمدند و ابتدا مانع تکثیر آمیب‌وار انگیزه‌های جنگ داخلی شدند و سپس با افزایش قدرت مواجهه در سال 2000م ماشین جنگی اسرائیل را در لبنان از کار انداختند و به منظور ارائه ضمانت قدرت مواجهه بار دیگر در تابستان 2006م نیروهای رژیم صهیونیستی را به زانو درآوردند.
با آن که حزب‌الله در رویارویی نظامی با رژیم اشغالگر قدس بر تمام ارتش‌های عرب سروری دارد، اما به سبب سایه سنگین تعاملات سیاسی بین‌المللی از هجران رسانه‌ای و ادبی خود غافل نیست. به همین سبب نخستین اثر ادبی خودرا با عنوان «مجموعه داستانی قلم رصاص» در سال 2010م عرضه داشت که به همت مجموعه‌ای از نویسندگان پایبند به مقاومت اسلامی فراهم آمده و 12 مجلد از آن در دسترس این پژوهش می‌باشد.