مقدمه مترجم
ادبیات کودک و نوجوانان، مندرج در سن، دور از بلوغ یا دمادم آن، شامل مجموعه آثاری است که بر اساس نیاز، علاقه، توانایی و انگیزه کودک و نوجوان نگارش می‌یابد. هر چند این آثار به منظور آموزش مستقیم و در چهارچوب برنامه درسی تالیف نمی‌شود، اما می‌توان اهدافی را بر این تالیفات مترتب دانست که متناسب با محدودیت تجربه، گنجینه لغات، زمان دقت و توان ناچیز کودک و نوجوان در دریافت رویدادهای متنوع در یک زمان معین می‌گردد.

امیلی نصرالله بانوی توانمند لبنانی که با نگارش داستان‌های پر شمار کوتاه و بلند به شایستگی در جمع نویسندگان پر کار ادبیات معاصر عربی قرار گرفته است، بهره‌مند از هوش سرشار در درک روحیات نوجوانان، به نیاز نسل آینده در گذر از برزخ نوجوانی توجه کرده و داستان‌هایی را به قلم تحریر کشیده است.

دو داستان «آن گل پرتوافشان» و «بر قالیچه برفی» متناسب با روحیه رویاپردازی نوجوانان، در ترجمه حاضر با عنوان «رویای نوجوانی» پیش روست. داستان نخست ترجمه «الباحره» اثر امیلی نصرالله است که تا 1985م دو بار تجدید چاپ شد. این کتاب در 190 صفحه نگارش یافته است. داستان دوم ترجمه «علی بساط الثلج» اثر همین بانوی نویسنده است که تا 2008م دو بار تجدید چاپ گردید.