مقدمه مترجم
بانو امیلی نصرالله نویسنده برجسته و صاحب ابتکار لبنانی که داستان‌های کوتاه و بلند بسیاری را در ادبیات معاصر عربی برجای نهاده و توانایی شگفت‌انگیزش را در موضوع‌یابی آشکار ساخته، به مدد هوش سرشار و تیزبینی شایان تقدیرش بسا از اتفاقی، حکایتی خواندنی ساخته و به کمک قلم توانمندش در مجموعه‌ای با عنوان «روزگار برایم روایت کرد» گرد آورده است. وی سرشار از خوش‌بینی دلپذیری که گرمای امید را به خوانندگانش می‌بخشد، ضمن بهره‌مندی از قلمی که از روان شدن در مرداب‌های بی‌نشان زندگی بشر باز مانده، سر سوزنی انتقاد را با خوش‌بینی‌اش همراه ساخته و مجموعه دیگری را با عنوان «برگه‌های فراموش شده» به تحریر کشیده است.

کتاب حاضر ترجمه دو اثر از بانو امیلی نصرالله است. اثر نخست به نام «روت لی الایام» که در 142 صفحه توسط موسسه دارالابداع در سال 2009م برای هفتمین بار به چاپ رسیده است، شامل 12 داستان است که به اتفاقاتی اشاره دارند. عبارت‌های متن، حرکت‌گذاری شده و میرنا داغر به عنوان طراح کتاب پرسش‌هایی را در رویکرد به خوانندگان نوجوان، بدان ملحق نموده و تمرین‌هایی مختصر و موثر در یادگیری تدارک کرده است. اثر دوم «اوراق منسیه» نام دارد که بانو امیلی نصرالله آن را در سال 2008م به موسسه دارالابداع سپرد تا برای بار سوم انتشار یابد. این کتاب در 191 صفحه شامل 23 داستان است و نویسنده، عنوان کتاب را از باب تسمیه کل به اسم جزء از حکایتی برگزیده است…