مقدمه مترجم
امروزه با پدیده‌ای مواجه هستیم که ظاهرا از بستر نارضایتی افراد برخاسته و نشانه‌های خشم گروهی را با خود دارد. هرچند بروز این خشونت‌ها از سوی دست اندرکاران کار جهان محکوم می‌شود، اما بسا قضاوت‌های متفاوتی را در صحنه بین‌الملل می‌پذیرد و براساس آن حمایت می‌گیرد و دامنه می‌یابد و جغرافیای وسیعی را به آتش خشمی ویرانگر می‌بلعد و به این ترتیب، طومار اشکال بروز نارضایتی را در هم می‌پیچد و مشروعیت ایستادگی ملل جهان را در برابر هر آن چه که منافع و حق تعیین سرنوشتشان را تهدید می‌کند، به چالش می‌کشد و فاجعه‌ای به نام تروریسم نقاب از چهره می‌افکند تا چنان دلهره‌ای در جهانیان به وجود آورد که توشه‌ای روانی به وسعت گیتی فراهم آید و ساز و برگ نظامی مهیا شود و قدرت رویارویی در برابر تجاوز به آب و خاک و اشغال کشور، به بهانه بروز خشونت از ملتها سلب گردد. پس دور از انتظار نیست که سررشته‌داران روابط بین‌الملل و فرهیختگان کشورهای جهان برخوردار از سازوکارهای سازمان ملل متحد راهی برای رفع فتنه کور تروریسم بیابند.
کتاب حاضر ترجمه «مقاومه الاحتلال – اشکالیه المصطلح فی العلاقات الدولیه» اثر علی عبدالحسین بیضون است که چاپ نخست آن توسط انتشارات دارالولاء لبنان در سال 2012م در 215 صفحه منتشر شد. روش کار در ترجمه این کتاب براساس رعایت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح غیرضروری جمله‌ها و تصرف ناثواب عبارت‌هاست. هرچند نویسنده گاهی جمله‌ها و عبارت‌هایی طولانی را برای ایفاد مقصود خویش به تحریر کشیده که به ضرورت رعایت دستور فارسی، در ترجمه اصلاح گردید.