مقدمه نویسنده
اگر اهل سیاست اخیرا درباره مکتب سنگ در مبارزه ملی فلسطینیان و امکان گسترش این مکتب به سایر نقاط سرزمین‌های عربی و حتی سراسر جهان سخن گفته‌اند، ناقد عرب‌تبار نیز رویای مکتب سنگ را از همان نخستین روزهای شکل‌گیری نهضت در انواع ادبی گوناگون اعم از شعر و داستان و نمایشنامه در سر می‌پروراند. نمونه‌های این مکتب ادبی در همان سال نخست انتفاضه ظاهر شد و برخی از آنها توانستند خالصانه با رویداد عظیمی که انگشتان کودکان رقم زد، ارتباط برقرار کنند و دقیق‌ترین لحظات خشم انسانی را علیه ظلم و غلبه و اشغال به صورت فراگیر گردآورند؛ دقیقا زمانی که برخی دیگر شکستی سیل‌آسا را تحقق بخشیدند.
آن نمونه‌های خوب و اندک در قصیده، قصه و نمایشنامه نیاز مبتکر عرب را به نگارش آن چه که با آن زندگی می‌کند و با آن رابطه دارد، بیش از نگارش آن چه که فقط بدان می‌اندیشد، برملا نموده است. البته اوضاع زندگی بدان میزان رنج‌آور است که تنها بتواند درون مبتکر را با آنچه و آنکه پیرامونش است، پیوند دهد.

مقدمه مترجم
این کتاب ترجمه «صدمه الحجاره – دراسه فی القصیده الانتفاضه» اثر عبدالعزیز المقالح است که چاپ نخست آن توسط موسسه دارالآداب بیروت در 1992م در 279 صفحه انتشار یافت. روش کار ترجمه بر اساس رعایت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح غیرضروری جمله‌ها و تصرف ناثواب عبارت‌هاست، هر چند به سبب آن که جملات نویسنده در متن عربی بسا طولانی بوده و گاهی تمام یک پاراگراف را در برمی‌گرفت، ناگزیر قلم ترجمه به منظور پرهیز از تتابع اضافات در سره‌نویسی فارسی و ترمیم جملات صله (عربی) تغییرات مختصری را اعمال کرده تا سخن به مدار تعبیر در فارسی راه یابد.