انتشارات در بخش محصولات

0% -
Critique.of.Arabic.Novel.in.Lebanon.Feminist.Literaturel

نقد رمان عربی در ادبیات زنان لبنان (1) – خیال‌پردازی روایی و ساختار فنی آن

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
The.Counterclockwise.Take.off

پرواز برعکس عقربه زمان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
The.Missing.Mill

آسیاب گم‌شده

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Our.Daily.Provision

توشه روزانه ما – به روایت خبزنا الیومی

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Resistance.Against.the.Occupation

پایداری در برابر اشغالگری – اصطلاحی چالش‌زا در روابط بین‌الملل

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
2017-B016-Stone.Hit.FC.1000p

اصابت سنگ

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Techniques.of.Literaries.Biography

فنون زندگینامه ادیبان – نگاهی به خودنگاشت‌های عربی و فارسی

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
The.Discourse.of_.Lebanon.Hezbollah.Secretary.General

گفتمان دبیرکل حزب‌الله لبنان – نگاهی به سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Secret.Conversations

نجواها – دل‌نوشته‌های املی نصرالله

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
The.Youth.Dream

رویای نوجوانی – به روایت آن گل پرتوافشان و بر قالیچه برفی

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Papers.of.the.Days.Note.With.Narrative.of.the.Days

برگ هایی از دفتر ایام – به روایت روت لی الایام و الاوراق المنسیه

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Yellow.Season's.Birds.-.The.Story.of.Oak.Trees.Country.(1)

فصل پرندگان زرد – داستان روستای درختان بلوط (1)

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Inapparent.Fire.The.Story.of.Oak.Trees.Country.(2)

آتش پنهان – داستان روستای درختان بلوط (2)

1
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Ashura.in_.the_.battle.with_.Domination

عاشورا در مصاف استیلاء

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Lebanese.Islamic.Resistance.from_.Weapon.to_.Pen

مقاومت اسلامی لبنان – از سلاح تا قلم

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Woman.in.Lebanese..Fiction

زن در ادبیات داستانی لبنان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Village.in.Iranian.and.Lebanese.Fiction

روستا در ادبیات داستانی ایران و لبنان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Cats.Calender

روزشمار گربه – روایت ستیز در سرزمین لبنان (2)

1
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
B003-Those.Memoirs.FC

آن خاطرات – روایت ستیز در سرزمین لبنان (1)

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Khayyam.Neyshabouri.in_.Iraqs_.Contemporary.Poetry

خیام نیشابوری در شعر معاصر عراق

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.