دسته تالیفات در بخش محصول

0% -
Resistance.Against.the.Occupation

پایداری در برابر اشغالگری – اصطلاحی چالش‌زا در روابط بین‌الملل

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Techniques.of.Literaries.Biography

فنون زندگینامه ادیبان – نگاهی به خودنگاشت‌های عربی و فارسی

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
The.Discourse.of_.Lebanon.Hezbollah.Secretary.General

گفتمان دبیرکل حزب‌الله لبنان – نگاهی به سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Ashura.in_.the_.battle.with_.Domination

عاشورا در مصاف استیلاء

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Lebanese.Islamic.Resistance.from_.Weapon.to_.Pen

مقاومت اسلامی لبنان – از سلاح تا قلم

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Woman.in.Lebanese..Fiction

زن در ادبیات داستانی لبنان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Village.in.Iranian.and.Lebanese.Fiction

روستا در ادبیات داستانی ایران و لبنان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Khayyam.Neyshabouri.in_.Iraqs_.Contemporary.Poetry

خیام نیشابوری در شعر معاصر عراق

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
0% -
Symbols.of.Resistance.in.Lebanon's.Cotemporary.Poetry

نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.